แบบห้องพัก

อุกฤษฟาร์มฮิลล์@ภูชี้ฟ้า 

มีบ้านพักจำนวน 31 หลัง (ราคารวมอาหาร 2 มื้อ เย็นและเช้า)Hi Season

  1. บ้านเดี่ยวเอเฟรม (มีจำนวน 21 หลัง)  : พักได้ตั้งแต่ 1 – 4 ท่าน

รูปแบบ

จำนวน(คน)

ราคา/ห้อง

หน่วย/ คืน

 

บ้านเดี่ยว          เอเฟรม

1

2,000

บาท

 

บ้านเดี่ยว          เอเฟรม

2

2,400

บาท

 

บ้านเดี่ยว         เอเฟรม

3

2,600

บาท

 

บ้านเดี่ยว          เอเฟรม

4

2,800

บาท

 

 

   2.    บ้านเรือนแถว (มีจำนวน 10 ห้อง)  พักได้ตั้งแต่ 5-8 ท่าน

รูปแบบ

จำนวน(คน)

ราคา/ห้อง

หน่วย/คืน

 

บ้านเรือนแถว

5

3,500

บาท

 

บ้านเรือนแถว

6

3,600

บาท

 

บ้านเรือนแถว

7

4,000

บาท

 

บ้านเรือนแถว

8

4,000

บาท

 

Visitors: 85,715